Laborator

Laboratorul grad II al Astalrom reprezinta un instrument de management matur, autorizat, care atesta atât procesele interne de control al calitatii productiei cât si produsele finite oferite pe piata. Dezvoltarea laboratorului a facut posibilita deschiderea ofertei de servicii pe piata de profil, oferind clientilor servicii de laborator pe urmatoarele domenii autorizate:

 • MBM – Materiale pentru Betoane si Mortare 
 • MD – Materiale pentru Drumuri
 • D – Drumuri
 • BBABP – Beton, Beton Armat, Beton Precomprimat
 • GTF – Geotehnica si Teren de Fundare
 • AR – Armaturi de Rezistenta din OB, sârma sau plase sudate
 • ANCFD – Agregate Naturale pentru lucrari de Cai Ferate si Drumuri
 • MTZ – Mortare pentru Tencuieli si Zidarii
 • VNCEC – Verificari Nedistructive si a Comportarii in Exploatare a Constructiilor

 
Serviciile oferite de Laboratorul Grad II al Astalrom sunt:

 • Incercari efectuate conform Standardelor Europene
 • Emiterea documentelor de atestare a rezultatelor sub forma RAPORT DE INCERCARE
 • Elaborarea buletinelor de verificari
 • Proiectarea si verificarea retetelor de beton si mixturi asfaltice