Laborator gradul II
Laboratorul este autorizat in urma procedurii de autorizare conform Ordinului 296 / 2012 de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

Functioneaza conform standardului de referinta SR EN ISO/CEI 17025 

Este dotat cu echipamente necesare si are asigurate conditiile de mediu precizate in standardele Europene necesare fiecarui material.


Avantaje
& Beneficii
Instrument de management matur, certificat, care reglementeaza atat procesele interne de sustinere a activitatii, cat si protocoale specifice ce descriu derularea procedurilor tehnice de proces. 


Procese reglementate

Incercarile sunt efectuate conform Standardelor Europene care le guverneaza


Parteneri


Clienti


Obiective

Obiectivul prioritar al laboratorului il constituie satisfacerea cerintelor clientului si imbunatatirea calitatii serviciilor de incercare oferite de laborator.

Urmarim conformarea cu legislatia si reglementarile la nivel national si european, cu standardele specifice in vigoare ale materialelor si determinarilor declarate in domeniile de autorizare.

Urmarim dezvoltarea si extinderea ariei noastre de competente pentru determinari pe materiale de constructii prin care sa putem oferi clientilor nostri servicii integrate complexe.

Activitatile interne si incercarile de laborator sunt reglementate de un Sistem Integrat de Management, in respect cu cerintele standardelor aplicabile si in conformitate cu cerintele clientilor.

Identificam procesele nesigure, potentiale generatoare de non-conformitati, si adoptam masuri preventive si corective.

Personalul implicat in activitatile de incercare este constientizat de importanta muncii lui, este autorizat, instruit si motivat corespunzator cu munca prestata si in functie de gradul in care acesta influenteaza calitatea serviciilor.


Servicii

Incercari efectuate conform Standardelor Europene

Emiterea documentelor de atestare a rezultatelor sub forma RAPORT DE INCERCARE

Elaborarea buletinelor de verificari

Proiectarea si verificarea retetelor de beton si mixturi asfaltice

Asistenta tehnica de specialitate pentru:


Domenii autorizate