Politica in domeniul calitatii, mediului, securitatii si sanatatii in munca

Ca membra a Grupului Astaldi S.p.A. conducerea S.C. Astalrom S.A. este preocupata in a obtine si a mentine o reputatie solida pe piata prin indeplinirea cerintelor și cresterea continua a satisfactiei clientilor sai, prin asigurarea prioritatii fata de concurenta, toate acestea avand ca rezultate obtinerea de profit si dezvoltarea firmei.

In conformitate cu valorile corporative stabilite prin Codul de Etica al Grupului obiectivele referitoare la calitate, securitatea in munca si mediu constau in:
·    Imbunatatirea performantei si a valorii societatii;
·    Asigurarea conformitatii cu legislatia privind calitatea, securitatea in munca si mediul;
·    Raspunderea in fata nevoilor clientilor sai;
·    Comunicarea cu partile interesate si implicarea acestora in procesul de dezvoltare al societatii;
·    Prevenirea si diminuarea poluarii;
·    Prevenirea accidentelor si bolilor profesionale si atenuarea riscurilor legate de securitatea si sanatatea in munca;

Strategia Astalrom prevede mentinerea certificarii si imbunatatirea Sistemului de Management Integrat - Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in Munca conform cerintelor standardelor: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

Aceasta politica este evaluata periodic si este disponibila in interiorul si exteriorul societatii si furnizeaza cadrul de referinta pentru stabilirea obiectivelor in domeniul Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii in Munca. Responsabilitatea in ceea ce priveste Calitatea, Mediul si Sanatatea si Securitatea in Munca este a întregului personal al Astalrom care se va conforma spritului acestei politici.

Actiunile noastre sustin dezvoltarea unei culturi pozitive privind Sanatatea si Securitatea in Munca printre angajatii, subcontractorii si partenerii Astalrom. Pentru aceasta sustinem asigurarea unui mediu de lucru fizic, mental si social bine definit si pozitiv. Strategia noastra este un cadru ce ne ajuta sa atingem o imbunatatire durabila a conditiilor de lucru în respect cu legislatia, dialogul cu personalul, cele mai bune practici, recunoasterea meritelor, incurajarea responsabilitatii angajatilor si construind un parteneriat eficace intre toti jucătorii din campul sanatatii si securitătii in munca. Acestea sunt posibile prin:
·    Calitatea informarilor, instruirilor, supravegherii;
·    Proceduri adecvate de monitorizare, analiza si audit privind conformarea cu obiectivele strategice si politica;
·    Procese adecvate privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor;
·    Comunicare, consultare si implicarea fortei de munca.