Pod Banita, DN66 Banita

     
     
Localizare
Banita (Hunedoara)
 

Pod Banita

Antreprenor General - Astaldi

Subantrepriza

 

Face parte din Proiectul REABILITARE DN 66 - PETROSANI-BARU cuprinzand sanţuri trapezoidale, ziduri de sprijin, supralargire, reabilitare poduri si viaducte; Km 131+ 000-Km 154+000

 

Locatie – DN 66, km. 137+350

 

Supralargire cale, Consolidare pod si Amenajarea cursului de apa 50 m amonte si 50 m aval.

Refacerea sistemului rutier, pietonal, protejarea cailor supratraversate.
Domeniul
Lucrari de arta
 
Perioada de constructie
2010-2012